شرکت تتا


شرکت تتا در سال 1370 با هدف طراحی و ساخت انواع تابلو های مانیتورینگ و ثبت امتیاز ورزشی اسکوربورد فعالیت خود را آغاز کرد .


شرکت تتا
ایران
تهران
02614760700